unnamed
  • Xây dựng một quy trình làm việc chuyên nghiệp, xây dựng mô hình quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO
  • Mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm và dịch vụ
  • Nâng cao uy tín, phát triển thương hiệu, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh
  • Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
  • Đào tạo và nâng cao năng lực quản lý điều hàng, kỹ năng giao tiếp với khách hàng hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao