Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho An Lâm Retreats Ninh Vân Bay – Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa