Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho Angsana Lang Co – Làng Cù Dù, Lộc Vinh, Phú Lộc , Lăng Cô, Đà Nẵng