Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho FLC Quy Nhơn, Khu 4, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định