Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho Khách sạn Nam Hải – Khối Hà My Đông B, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam