Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho Novotel Đà Nẵng – 36 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng