Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho Pan Pacific Hanoi – 1 Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội