Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho Royal Hạ Long – Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh