Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho Sunrise Premium Resort & Spa Hội An – Đường Âu Cơ, Cửa Đại, Hội An