Dự án cung cấp sản phẩm đồ vải cho Sunrise Tây Ninh – 81 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Thành phố Tây Ninh